Aktualności

Ogłoszenie

1. Ogłoszenie dotyczące możliwości wyznaczenia do wykonywania urzędowych czynności na terenie powiatu nowosądeckiego w 2021 rok

     - ogłoszenie

     - instrukcja GIW

     - załącznik nr 1

 

2. ogłoszenie