Bezpieczeństwo żywności

Fdruk-wniosek-rolniczy-handel-detaliczny

Opłatę skarbową wnosimy na konto :

      Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu

      ING Bank Śląski S.A. Urząd Miasta Nowego Sącza

      Nr rach. 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

      Tytułem: opłata skarbowa + imię  nazwisko, adres

 

 
Oświadczenie-sprzedaż miodu
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Powiadomienie o zamiarze uboju cieląt, owiec i kóz w celu produkcji mięsa na użytek własny
Wniosek o wydanie zaświadczenia -mleko
Wniosku Rolniczy Handel Detaliczny

Zgłoszenie padłych : bydła, owiec i kóz