Zespół ds. Pasz i Utylizacji

Koordynator:

Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Alicja Skrzypacz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 018 441 24 01 w. 15  , kom.  784 913 998

 


 

 

Do zadań zespołu do spraw  pasz i utylizacji  należy:

1)  sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych;

2)   sprawowanie nadzoru nad przywozem i wywozem pasz;

3)  prowadzenie czynności związanych z rejestracją, zawieszaniem, cofaniem rejestracji i dokonywaniem zmian w rejestracji zakładów sektora paszowego oraz zatwierdzaniem, zawieszaniem, cofaniem zatwierdzenia, warunkowym zatwierdzaniem i dokonywaniem zmian w zatwierdzaniu tych zakładów oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorstw działających w sektorze pasz;

4)   sprawowanie nadzoru nad stosowaniem pasz leczniczych;

5)  sprawowanie nadzoru nad podmiotami stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego w żywieniu zwierząt;

6)  aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz;

7)  prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz   w środkach żywienia zwierząt;

8)  przyjmowanie informacji o niebezpiecznych  paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji  oraz ocena ryzyka                    i stopnia zagrożenia spowodowanego paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF;

9)  przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia systemów wymiany informacji,  o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

10) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nadzór nad przywozem i wywozem tych produktów;

11) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, sprawowanie nadzoru nad działalnością tych podmiotów i przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii danych zawartych w rejestrze;

12) sprawowanie nadzoru nad wykorzystywaniem dodatków do wzbogacania gleby przez podmioty stosujące polepszacze gleby oraz prawidłowości postępowania  w przypadku wykrycia niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego w paszach;

13) przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji i danych zawartych w prowadzonych wykazach, w tym informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tych wykazach;

14) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz  danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań do rozliczeń finansowych, opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu;

15) współpraca przy wykonywaniu swoich zadań, z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego;

16)  sprawozdawczość bieżąca, okresowa i statystyczna.